Plagron Lemon Kick

95.00 kn350.00 kn

Lemon Kick 1l

Lemon Kick je organski pH regulator koji vam omogućuje da se smanji pH vrijednost hranjive vode na idealnoj razini 5,5 – 6,5. Prihrana uz pravilnu pH vrijednost će osigurati da biljka apsorbira hranjive tvari u pravom omjeru. To ima stimulirajući učinak na metabolizam biljke, te će biljka brže i bolje napredovati.

Prednosti Lemon Kicka:

 Ne utječe na vrijednost EC.

Pogodan za sve načine uzgoja

Doziranje i upotreba:

 Prije upotrebe dobro protresti.

Lemon Kick kao i ostali pH regulatori doziraju se postepeno uz korištenje pH metra dok se ne dobije željena pH vrijednost

Početna doza  – 0,5 ml po litri vode (1: 2000)
Sastav:
Voda, limunska kiselina.

Skladištenje:

Skladištiti u tamnoj prostoriji na temp. od 0 – 30 ° C. Nakon otapanja u vodi stabilan je do 24 sata.

Upozorenje:

H315: uzrokuje iritaciju kože.

H318: uzrokuje teške ozljede oka.

P280: nosite zaštitne rukavice, zaštitnu odjeće, zaštitu za oči / zaštitu lica.

P305 + P351 + P338: Ako je sastojak dođe u kontakt s očima: isprati s vodom pažljivo za nekoliko minuta; Izvadite kontaktne leće ako je moguće; nastaviti ispiranje.

Obriši